Uwaga:

  1. Parkingi najdalej położone od Kościoła będą obsługiwane przez busy, aby umożliwić najstarszym i najsłabszym Pielgrzymom sprawne dotarcie do Świątyni oraz powrót do pojazdów. Busy będą kursowały w niedziele od godziny 7:00-9:45 oraz powrotnie od godziny 14:30-15:30.
  2. Pojazdy obsługujące Pielgrzymki Piesze będą kierowane na parking dla osób niepełnosprawnych, który jest oznakowany i znajduje się blisko Kościoła tj. przy ulicy Derdowskiego nr 12 na posesji PP. Plata. Motocykliści oraz rowerzyści będą również kierowani na ten sam parking, przy powitaniu przejeżdzają przed Kościołem jako pierwsi. Pielgrzymka konna wjeżdża ostatnia, potem wchodzimy procesjonalnie do Świątyni.
  3. Toalety będą zlokalizowane w pięciu miejscach: blisko Kościola, przy parkingu dla Księży i zaproszonych gości, przy scenie plenerowej, przed Cedronem, obok Pustelni oraz żółty domek przy plazy jeziora.