ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

UWAGA!

W fotogalerii dodaliśmy zdjęcia z przebiegu tegorocznych Uroczystości Odpustowych na Wielewskiej Kalwarii.

Autorem zdjęć jest Pan Jarosław Ryngwelski z Kościerzyny,
któremu serdecznie dziękujemy za bogactwo wrażeń i przeżyć,
które uwiecznił na fotografiach.

Podziękowanie za trud organizacji Pielgrzymki do Wiela

W imieniu Sanktuarium Kalwaryjskiego w Wielu pragnę serdecznie,
z całego serca podziękować Czcigodnym Księżom, Siostrom Zakonnym
i Osobom Świeckim za trud organiozacji tegorocznych Pielgrzymek Pieszych do Wiela na Uroczystości Odpustowe.

Bóg zapłać wszystkim Sponsorom, którzy co roku pomagają i wspierają nas w trudzie organizacji Uroczystości na Wielewskiej Kalwarii.

więcej

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE E SANKTUARIUM KALWARYJSKIM WE WIELU

W ramach Świętego Triduum Paschalnego w naszym sanktuarium we Wielu zapraszamy w Wielki Piątek o godzinie 1500 na Drogę Krzyżową na Kalwarii Wielewskiej. Rozpoczynamy w kościele, następnie procesjonalnie udajemy się na Kalwarię. Po powrocie - ok. godziny 1645 rozpoczniemy w kościele Liturgię.
Gorąco zapraszamy wszystkich Parafian i Pielgrzymów.

Szczegóły w zamieszczonym pliku poniżej.

W niedzielę - 13 marca 2016r. w naszej Parafii rozpoczną się Doroczne Rekolekcje Wielkopostne

Ks. dr Krystian Kucharczyk, Kapłan pracujący jako wiceoficjał Sądu Biskupiego oraz posługujący w sosnowieckiej parafii św. Floriana, który przed dwoma laty został mianowany Promotorem Sprawiedliwości "ad actum" Trybunału Roty Rzymskiej będzie prowadził tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii.

Ks. Krystian pochodzi z Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie-Syberce. Urodził się 10 sierpnia 1981 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2007 r. Jest doktorem nauk prawnych, mgr lic. teologii. Ukończył studia prawnicze w Instytucie Obojga Praw Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Jest pomocniczym Wikariuszem Sądowym (Wiceoficiałem) Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej, a także wykładowcą prawa cywilnego i kanonicznego.

Rota Rzymska to w Kościele katolickim trybunał papieski czyli sąd najwyższej instancji, rozpatrujący apelacje od wyroków sądów Biskupich w diecezjach, a także orzekający w sprawach prowadzonych przez Stolicę Apostolską.

Funkcja Promotora sprawiedliwości polega w głównej mierze na weryfikacji poprawności prowadzonych procesów. Ważnym obowiązkiem jest także weryfikacja zasadności przyjęcia lub odrzucenia rekursu (odwołania) lub apelacji strony powodowej w momencie przedstawiania nowych faktów tyczących się sprawy.

więcej