Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii -  są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32)  oraz  o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Ryszard Kasyna

           Biskup Pelpliński

 

Pelplin, 13 marca 2020 r.

 • Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu codziennie będzie otwarte od porannej aż do wieczornej liturgii;
 • wystawiony będzie Najświętszy Sakrament w głównej nawie świątyni
 • o godzinie 15:00 odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia w połączeniu ze śpiewem Suplikacji
 • w Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15:00 odprawiane będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • codziennie o godzinie 20:30 /bez udziału wiernych/ odmówię różaniec w Kościele w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 • zawiesza się celebrację Dróg Krzyżowych na Kalwarii aż do odwołania
 • zachęcam, aby Msze święte codzienne i niedzielne, Koronkę do Bożego Miłosierdzia /15:00/,
  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym /15:00/, Drogę Krzyżową /piątek 17:00/
  oraz Różaniec święty /20:30/ przeżywać za pośrednictwem kamery online
  /wejść na stronę: www.kalwariawielewska.pl i kliknąć w kamerę online (https://www.kalwariawielewska.pl/kamera-online)

 

Niech ten czas będzie czasem wyciszenia, modlitwy i duchowego wzrostu!