Pierwsze doświadczenie pielgrzymki do Ziemi Świętej zostawia w każdym niezatarte wrażenie. Przeżycie wydarzeń, które zmieniły losy świata, wizyta w miejscach, gdzie żył, pracował i nauczał Jezus, pozwala zrozumieć podstawy chrześcijaństwa. Można jednak tę niezwykłą podróż kontynuować. Wejść głębiej w historię Bliskiego Wschodu, odwiedzić miejsca kolejnych ważnych wydarzeń Starego i Nowego Testamentu, zachwycić się pięknem przyrody. Drugie spojrzenie na Ziemię Świętą pozwala uporządkować wiedzę zdobytą w czasie pierwszej wyprawy oraz odwiedzić miejsca, które dużo rzadziej znajdują się w programach pobytów w Izraelu.