Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi Kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - Ks. kan. dr Adam Kałduński.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej poprowadzą Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego.