Składamy serdeczne podziękowanie Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Pelplinskiej dr Ryszardowi Kasynie za pomoc, w pozyskaniu środków na realizacje planu ratunkowego dotyczącego ratowania murów i ogrodzenia Wielewskiego Sanktuarium. Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Rządowi Zjednoczonej Prawicy za stworzenie programu Odbudowy Zabytków oraz Życzliwym Osobom, które nas wspierają: Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi, Wiceministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Marcinowi Horale, Sekretarzowi Stanu w MKiDZN Generalnemu Konserwatorowi Zabytków Jarosławowi Sellinowi oraz Wójtowi Gminy Karsin Romanowi Brunke. Dzięki pozyskanym środkom ufamy, ze uda się nam zrealizować prace, które pomogą nam uratować Nasza Świątynie! Wdzięczni Parafianie Wielewscy ze swoim Duszpasterzem

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 500 000 zł