< Aktualizacja: 09.06.2020 >

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przewodniczący KEP w specjalnym komunikacie zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary".

Mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o "konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych". "W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia" - napisał. Zaznaczył, że "wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów".

< Aktualizacja: 03.06.2020 >

 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020 R.

 

 

 1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

 

 1. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

 

 1. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości - wewnątrz świątyni.

 

 1. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

 1. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.

 

                                                                                                                                                                                         +Ryszard Kasyna

                                                                                                                                                                                           Biskup Pelpliński

 

<Aktualizacja: 29.05.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

 1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.
 2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
 4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
 5. Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.
 6. Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.
 7. Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.
 8. Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatbiskupa@diecezja-pelplin.pl
 9. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
 10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

 

                                                                                                                                                                                 Wszystkim z serca błogosławię

                                                                                            + Ryszard Kasyna

                                                                                              Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

 

[Aktualizacja: 13-05-2020].  

Od 17.05.2020r. zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw. Zgodnie z nowymi przepisami na 10m2 może przebywać 1 osoba. W naszym kościele może przebywać 120 osób.

Od poniedziałku 20.04.2020r.  zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw; będzie mogło uczestniczyć do 70 osób; bądźmy jednak roztropni: zachowajmy odległość od siebie oraz miejmy zakryte usta oraz nos maseczkami; unikajmy zbiorowych zgromadzeń większych niż 2 osoby wewnątrz oraz na zewnątrz Świątyni.