Zapraszamy na próby scholi parafialnej, którą będzie prowadziła Pani Martyna Czapiewska w Domu Kultury od środy – 8 lutego br. o godzinie 17:00.

Tego dnia odbędzie się przesłuchanie i nabór.

Do przesłuchania zapraszamy dzieci szkolne, a młodsze będą mogły włączać się do śpiewu 15 minut przed Mszą świętą niedzielną o godzinie 11:30.


Mile widziane będą również osoby, które grają na jakimkolwiek instrumencie: także dorośli.
Zapraszamy również chętnych do obsługiwania sprzętu – w tym do wyświetlania tekstu, jak również osoby, które zechcą pomóc przy ustawianiu czy przenoszeniu sprzętu.

A zatem ruszamy – na większą chwałę Bogu!!!