Wielkie uznanie i podziękowanie dla Rady Gminy Karsin na czele z Wójtem Romanem Brunke za dotrzymana, złożona wcześniej obietnice. Na podstawie aktu notarialnego podpisanego w miniony poniedziałek nasza Wielewska Parafia stała się właścicielem działki, która jest przeznaczona pod budowę Kaplicy. Dziękujemy z całego serca za udzielenie nam 95 procentowej bonifikaty. Dziękuje Panu Leszkowi Niedaltowskiemu za okazana już pomoc i zapewnienie o dalszym uczestnictwie w tym dobrym dziele. Dziękuje tym, którzy przyczynili się szczególnie do końcowego sukcesu: Panu Sołtysowi Mariuszowi Narlochowi i Panu Radnemu Bogdanowi Peplinskiemu. Teraz czas na realizacje naszych marzeń, wierzę, ze wspólnie tego dokonamy. Zapraszamy wszystkich!