Dni powszednie
* w Wielu: 8:00 i 18:00

Niedziele i Uroczystości

  • w Wielu: 8:00; 10:00 /Suma/; 11:30 i 19:00   
  • Wdzydze Tucholskie / przed budynkiem dawnej szkoły/ : 13:00 
  • w Ośrodku Largo w Borsku: 16:00