składam serdeczne, z głębi serca płynące podziękowanie za radosną obecność, za przewodniczenie naszym Uroczystościom, za głęboką i osadzoną wspaniale w historii homilię..