ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

W naszej Gminie mamy Olimpijczyka

Patryk  Dobek z Osowa jedzie na Olimpiadę w Londynie i będzie reprezentował nasz kraj w sztafecie 4 x 400 m. To wielka radość, a zarazem wielka chluba naszej Gminy, tym bardziej, że Patryk niedawno zdobył wce-mistrzostwo świata w Barcelonie. Sztafeta juniorska 4 x 400 m, w której pobiegł na ostatniej zmianie ustąpiła tylko Amerykanom.

W minionym tygodniu w Domu Kultury w Osowie z inicjatywy Wójta Gminy Karsin Romana Brunke przy udziale Starosty Kościerskiego Piotra Lizakowskiego odbyło się spotkanie z naszym Olimpijczykiem.

Patryku - polecamy Cię Matce Bożej Pocieszenia oraz trzymamy za Ciebie kciuki.

V Kaszubskie Lato Muzyczne

W sobotę - 4 sierpnia 2012 r. - o godzinie 1845 - w naszej świątyni w ramach V Kaszubskiego Lata Muzycznego odbędzie się koncert Kwartetu Smyczkowego - Logos Quartet w nastepującym składzie:

 I skrzypce - Beata Wojtowicz-Rodak
II skrzypce - Ewa Kaszuba
altówka - Krzysztof Jabub Szwarc
wiolonczela - Michał Panasiuk

Wstęp wolny.
Słowo wstępne oraz prowadzenie koncertu: Alina Ratkowska

Sponsorem Generalnym tego koncertu jest Bank Spółdzielczy w Kościerzynie przy wsparciu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu.
Organizatorem zaś Agencja Artystyczna DAGENUM

Dziękujemy za wspaniały pomysł i wsparcie tej inicjatywy.

Zachęcamy serdecznie do udziału.

XVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Wielu

W  niedzielę 29 lipca br. o godzinie 1900 w naszej świątyni będzie sprawowana
Msza święta ekumeniczna pod przewodnictwem
Administratora Diecezji Pelplińskiej  Ks. Biskupa dra hab. Wiesława Śmigla
w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. 

Po Eucharystii w kościele,  nastąpi uroczysty przemarsz na scenę plenerową nad jeziorem wielewskim,  gdzie o godzinie 2100 rozpocznie się koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. 

Na koncert finałowy przybędą:  Marszałek Senatu RP  Pan Bogdan Borusewicz, Posłowie i Senatorowie RP oraz Wójtowie i Burmistrzowie z okolicznych Samorządów.

Zachęcamy do udziału.

Dzień Leśnika w Parafii Wiele

W dniu 15 lipca 2012 r. - we wspomnienie św. Jana Gwalberta - Patrona Leśników, w Parafii Wiele spotkali się Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Uroczystemu spotkaniu przewodniczył JE Ks. Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel, Administrator Diecezji Pelplińskiej. Leśnikom przewodniczył Pan mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył Pan mgr inż. Roman Brunke, Wójt Gminy Karsin. Leśników po kościele i Kalwarii oprowadził Pan Tadeusz Lipski.

Podczas spotkania omawiano historię wielewskiej świątyni i Kalwarii. Ksiądz Bikup podziękował w imieniu Diecezji Pelplińskiej Leśnikom oraz Gminie Karsin za wspieranie renowacji Dziedzictwa Kulturowego Naszych Ojców. To spełnienie duchowego testamentu zmarłego niedawno śp. Biskupa Diecezjalnego Ks. Prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi, który z wielką troską zabiegał o renowację wielewskiej świątyni i Kalwarii.

Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie

W dniach 6 - 11 lipca 2012r. w Sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie będą miały miejsce Uroczystości Odpustowe. Załączamy plakat z programem tych Uroczystości. Wszystkich zachęcamy do udziału.


Z naszej parafii o godzinie 10:00 w sobotę - 7 lipca br. udamy się w pielgrzymce autokarowej, aby uczestniczyć w Kościerskich Uroczystościach. Zachęcamy do zapisywania się. Warto zyskać łaskę Odpustu, aby owocniej pielgrzymować do Niebieskiej Ojczyzny. Tym bardziej jest ważna nasza obecność, gdyż jest to nasze Siostrzane Sanktuarium. Nasza obecność będzie wyrazem naszej wiary i świadectwem łączności.

Podziękowanie ....

Składamy serdeczne: Bóg zapłać za pomoc w organizacji koncertu Zespołu „Skaldowie” oraz w organizacji tegorocznych Obchodów Kalwaryjskich: 

JE Księdzu Biskupowi  Wiesławowi Śmiglowi, Administratorowi Diecezji Pelplińskiej

- Prezbiterium Kościoła Pelplińskiego
 
na czele z Protonotariuszem Apostolskim Ks. Infułatem Stanisławem Gruntem,
Chórowi Kleryckiemu na czele ze swym Dyrygentem Ks. Tomaszem Rakowskim
Zespołowi „Kaszuby z Wiela i Karsina” z Panem Zbigniewem Studzińskim

- za Patronat Medialny:

Diecezjalnemu  Radiu „ Głos” z Pelplina z  Dyrektorem Ks. Prałatem Ireneuszem Smaglińskim,
 
Radiu  Kaszebe,
TVK :  Telewizji Teletronik z Właścicielem Panem  Adamem Stacheckim
Diecezjalnemu Dwutygodnikowi „Pielgrzym” z Pelplina

Dziennikowi Bałtyckiemu z Kościerzyny
P. Tadeuszowi Grota - za dokumentację zdjęciową


- Miastom :
 
Czersk  z Panem Burmistrzem Markiem  Jankowskim,  
Kościerzyna  z Panem Burmistrzem Zdzisławem Czuchą,
Brusy z Panem Burmistrzem Witoldem  Osowskim,

- Gminom:
 
Karsin z Panem Wójtem Romanem Brunke
Stężyca z Panem Wójtem Tomaszem Brzoskowskim,
Dziemiany z Panem Wójtem  Leszkiem  Pobłockim,
Lipusz z Panem Wójtem Mirosławem  Ebertowskim Zastępcą Wójta – Panem  Markiem  Klasa,
Kościerzyna z Panem Wójtem Grzegorzem Piechowskim,

- Leśnikom:
 
Nadleśniczemu z Lipusza  Panu Maciejowi Kostka,
Nadleśniczemu z Kościerzyny Panu Jerzemu Borzyszkowskiemu
- Bankom:
Spółdzielczym w Karsinie i Kościerzynie
- NZOZ-wi Kościerskiemu z Panem  Piotrem Słomińskim – za karetkę i zespół medyczny


- Firmom:

 Sylwa Drewno z Wiela z Panami  Romanem Gowinem i Piotrem Taube
 Paula z Panem Witoldem  Wicher
 Largo z Panem  Tadeuszem  Wirkijowskim
 Drewar z Panem  Janem  Wardynem
 Altex z Państwem  Aleksandrą i Witoldem  Kucharskimi
Tadmet z Panem Ostrowskim
GS Karsin: z Panami  Henrykiem  Rajskim  i Zbigniewem  Kiżewskim

- Pocztom Sztandarowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Strażaków

Osobom Prywatnym:
 
Pani  Halinie Muchowskiej – Skalskiej ze Skarszew
Panu  Dariuszowi Skalskiemu – Burmistrzowi Skarszew
Państwu  Mirosławie i Kazimierzowi Laska z Kościerzyny

Państwu  Florek z Dąbrowy
Pani  Genowefie Synak z Wiela
Panu Wiesławowi Kowalskiemu z Wiela
Paniom Kamili Czapiewskiej, Danucie Sękowskiej i Barbarze Kolczyk
Agencji Ochrony Kaszuby z Panem Dariuszem Kuśpa i Andrzejem Okrojem
Pani  Dorocie Ostrowskiej – za opiekę medyczną
KGW z Wdzydz Tucholskich z Panią Barbarą Zabrocką
Funkcjonariuszom  Policji
Braci Strażackiej na czele z Panami: Krzysztofek Datta, Józefem Boka, Andrzejem Peplińskim
Kierownikowi  Środowiskowego  Domu Samopomocy w Wielu Pani Sabinie Lizakowskiej
Panom Zbigniewowi i Maciejowi Czapiewskim
Mirosławowi Felskiemu
Księdzu Wikariuszowi Piotrowi Lubeckiemu
Wolontariuszom, Szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza
Panu Burmistrzowi z Bytowa Ryszardowi Sylka
Mistrzowi Nowicjatu i Nowicjuszom Towarzystwa Ducha Świętego

Wszystkim Pielgrzymom z Pielgrzymek Pieszych, Autokarowych z Parafii wraz ze swymi Kapłanami  Przewodnikami:

- Brusy z Ks. Wikariuszem  Michałem Stępnikiem
- Kiełpiny k/ Lidzbarka Welskiego z Ks. Proboszczem Stanisławem Rybarczykiem
- Wąglikowice z Ks. Proboszczem Dariuszem Jereczkiem
- Rytel z Ks. Proboszczem Tomaszem Lewandowskim
- Leśno z Ks. Proboszczem Stanisławem Pluto Prądzińskim
- Orlik z Matką Prowincjalną Siostrą Mironą Turzyńską
- Dziemiany z Ks. Wikariuszem Tomaszem Stranc
- Kalisz Kaszubski  z Ks. Proboszczem Ryszardem Zielińskim
- Stara Kiszewa z Ks. Wikariuszem Damianem Briegmanem
- Czersk z Ks. Wikariuszem Wiesławem Szucą
- Lipusz z Ks. Proboszczem Janem Ostrowskim
- Odry  z Ks. Proboszczem Zbigniewem Straszewskim
- Piece z Ks. Proboszczem Witoldem Szumiato
- Karsin z Ks. Proboszczem Dominikiem Szulwicem
- Łubiana z Ks. Proboszczem Mieczysławem Gajewskim
- Kosobudy z Ks. Proboszczem Mirosławem Romanowskim
- Osowo z Ks. Proboszczem Mariuszem Drogoszem
- Tuchola z Ks. Wikariuszem Bartoszem Kleistem
- Chojnice z Księżmi Wikariuszami: Tomaszem Mońko, Jerzym Zgoda
 i  Piotrem Lipkowskim

- Kościerzyna z Ks. Proboszczem Marianem Szczepińskim
- Bytów z Ks. Wikariuszem Bolesławem Tycem
- Bytów z Ks. Proboszczem Romanem Spichalskim