ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

Radosne Alleluja!

W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA, bo chyba dzisiaj całe stworzenie śpiewa na chwałę Pana owo radosne ALLELUJA. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i tego poranka. I chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.
I od tego pustego grobu Drogim Parafianom i Gościom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. 

Wielki Post - nabożeństwa pasyjne w naszym Sanktuarium

Nabożeństwa Pasyjne w naszym Sanktuarium:

 • Droga Krzyżowa:
  • w piątki:
   o  godz. 17:00 w Kościele, po niej Msza święta
   o  godz. 19:00 w Kościele Msza święta, a po niej Droga Krzyżowa na Kalwarii
    
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
           w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:00, a po nich od razu Msza święta

Środków na ratowanie murów i ogrodzenia

Składamy serdeczne podziękowanie Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Pelplinskiej dr Ryszardowi Kasynie za pomoc, w pozyskaniu środków na realizacje planu ratunkowego dotyczącego ratowania murów i ogrodzenia Wielewskiego Sanktuarium. Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Rządowi Zjednoczonej Prawicy za stworzenie programu Odbudowy Zabytków oraz Życzliwym Osobom, które nas wspierają: Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi, Wiceministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Marcinowi Horale, Sekretarzowi Stanu w MKiDZN Generalnemu Konserwatorowi Zabytków Jarosławowi Sellinowi oraz Wójtowi Gminy Karsin Romanowi Brunke. Dzięki pozyskanym środkom ufamy, ze uda się nam zrealizować prace, które pomogą nam uratować Nasza Świątynie! Wdzięczni Parafianie Wielewscy ze swoim Duszpasterzem

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 500 000 zł

Pliki do pobrania

Jeśli zechciałbyś...

3logo.jpg

 

                                         Jeśli zechciałbyś...
Rozpoczęła się renowacja i restauracja Dziedzictwa Kulturowego Naszych Ojców jakimi są KOŚCIÓŁ i KALWARIA w Wielu. Jeśli zechciałbyś w niej uczestniczyć jako Kolator - Darczyńca, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego                          /kom.: 730 530 100/ bądź mailowego: parafiawiele@gmail.com
Wpłat można dokonać na parafialne konto bankowe:

PKO BP O/Kościerzyna
91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja
ul. Derdowskiego 1
83- 441 Wiele
NIP: 591-14-33-953
Regon: 040081875

z dopiskiem: "Dotacja na cele kultu religijnego"