ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

Zapraszamy na odpust: 29-30 sierpnia 2020

Rok 2020 jest rokiem trudnym i stanowi wielkie wyzwanie dla każdego z nas.
Po zasięgnięciu opinii i zdania Księży z poszczególnych Wspólnot Parafialnych pragnę podać do wiadomości, iż odwołane tradycyjne majowe Pielgrzymki Piesze i autokarowe do Wiela pozostaną przesunięte na przyszły rok w tradycyjnym terminie: 15 – 16 maja 2021r. tj w przeddzień Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego; zaplanowany zaś Koncert Zespołu: "Dobre Ludzie" zostaje przeniesiony na dzień 15 maja 2021r. - na godzinę 20:00.
Mam nadzieję, iż powracająca pandemia w drugiej fali nie zakłóci nam tegorocznego przebiegu Odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia, który zaplanowaliśmy tradycyjnie na ostatnią niedzielę sierpnia na Kalwarii w Wielu. Wspomnianej Uroczystości Odpustowej będzie przewodniczył JE Ks. dr Arkadiusz Okroj – Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej.

Pliki do pobrania

więcej

Zapraszamy do pielgrzymowania

KALWARIA WIELEWSKA I BIURO FIDES TOUR ZAPRASZA KASZUBSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNE DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ KASZUBSKIEJ PIELGRZYMCE ŚLADAMI ŚW.JANA PAWŁA II i PRYMASA TYSIĄCLECIA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Jasna Góra> Kalwaria Zebrzydowska> Ludźmierz> Zakopane-Krzeptówki > Łagiewniki
TERMIN: 05.10.2020 – 09.10.2020

 

Pliki do pobrania

Prawda o człowieku

Dziś trzeba ukazać piękno i przypomnieć prawdę o stworzeniu człowieka. Coraz swobodniej bowiem zalewa nas zewsząd, przez różne ruchy i organizacje propagandowe, zmanipulowana prawda o człowieku. Uderza ona w podstawowe prawdy odrzucając jednocześnie wszelkie fakty naukowe. Promowane ideologie gender i LGBT zagrażają coraz bardziej naszym rodzinom. Manipulacja płcią człowieka prowadzi do jego degradacji i upadku. Celem wprowadzanych ideologii jest, tak jak to było w przypadku marksizmu, odrzucenie bożych wartości i zburzenie ładu tego świata. Każdy z nas z pewnością zauważył już takie oznaki.

Dlatego warto, by prawda o stworzeniu człowieka wybrzmiała na nowo. W pierwszej księdze Pisma Świętego w zwięzłym zapisie Księgi Rodzaju, znajdujemy słowa: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz… stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27).
Zachęcamy do przekazywania i promocji poprzez różne media załączonego plakatu. Znajdziemy go również na stronach internetowych Akcji Katolickiej w Polsce oraz Fundacji „Słowo”.
Nie pozwólmy na zagubienie naszej młodzieży, brońmy godności człowieka i fundamentów naszej cywilizacji.

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce
Jan Klawiter prezes Fundacji „Słowo”

Pliki do pobrania

Cegiełka: Okolicznościowy album o Kalwarii

Jest już do nabycia okolicznościowy album o Kalwarii w formie cegiełki na rzecz renowacji wnętrza Świątyni Wielewskiej.
Zamówienia można składać pod adresem:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
ul. Derdowskiego 1
83-441 Wiele

oraz dokonując wpłaty na rachunek bankowy parafii:
Bank: PKO BP O/Kościerzyna
Nr konta: 91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
IBAN:  PL91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
SWIFT CODE: BPKOPLPW

więcej

Ważne

< Aktualizacja: 09.06.2020 >

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przewodniczący KEP w specjalnym komunikacie zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary".

Mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o "konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych". "W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia" - napisał. Zaznaczył, że "wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów".

< Aktualizacja: 03.06.2020 >

 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020 R.

 

 

 1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

 

 1. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

 

 1. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości - wewnątrz świątyni.

 

 1. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

 1. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.

 

                                                                                                                                                                                         +Ryszard Kasyna

                                                                                                                                                                                           Biskup Pelpliński

 

<Aktualizacja: 29.05.2020>

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

 1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.
 2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
 4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
 5. Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.
 6. Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.
 7. Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.
 8. Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatbiskupa@diecezja-pelplin.pl
 9. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
 10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

 

                                                                                                                                                                                 Wszystkim z serca błogosławię

                                                                                            + Ryszard Kasyna

                                                                                              Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

 

[Aktualizacja: 13-05-2020].  

Od 17.05.2020r. zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw. Zgodnie z nowymi przepisami na 10m2 może przebywać 1 osoba. W naszym kościele może przebywać 120 osób.

Od poniedziałku 20.04.2020r.  zmianie ulega liczba uczestników Mszy świętych i nabożeństw; będzie mogło uczestniczyć do 70 osób; bądźmy jednak roztropni: zachowajmy odległość od siebie oraz miejmy zakryte usta oraz nos maseczkami; unikajmy zbiorowych zgromadzeń większych niż 2 osoby wewnątrz oraz na zewnątrz Świątyni.

Katecheza: materiały do nauki

Proponuję do konsultacji z Rodzicami dwa terminy przełożonej tegorocznej Uroczystości I Komunijnej  w naszej Parafii ze względu na panujące zagrożenie pandemiczne.
A zatem: 6 lub 20 września 2020r. Godzina pozostaje niezmieniona: 11:30. 
Proszę: przemyślmy i wspólnie podejmijmy najlepsze rozwiązanie.


Drodzy Rodzice,
proszę o wydrukowanie załączonego materiału i wspólne przerobienie go w ramach przygotowania z Waszymi Dziećmi.
Z góry składam serdeczne: Bóg zapłać za współpracę dla dobra Dzieci.

 

Pliki do pobrania

INSTRUKCJA DO „KOMUNII DUCHOWEJ” i INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO” - zebrane i opracowane przez ks. dra Krzysztofa Gąseckiego

INSTRUKCJA DO „KOMUNII DUCHOWEJ”:

 

Sobór Trydencki (1551) naucza: "Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb - żywą „wiarą, która działa przez miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo" - Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8.

 

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".

 

Szersze wyjaśnienie

(z książki „Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła”, Kraków 2018, s. 385):

 

"Komunia duchowa

Sobór Trydencki[1] potwierdził wypracowaną w średniowieczu[2] teorię rozróżniającą w sakramentach znak (łac. sacramentum) i właściwy skutek w porządku łaski (łac. res) poprzez wskazanie możliwości przyjmowania sakramentów na trzy sposoby: [1] jedynie znak sakramentalny bez łaski (sacramentum) ci którzy nie mają odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu; [2] łaska bez znaku sakramentalnego (res): ci, którzy nie mają dostępu do znaku – np. chrzest pragnienia; [3] znak i łaska (sacramentum et res), czyli „normalny” sposób przyjęcia sakramentu. Teoria ta odnosi się także do Eucharystii. Zwykłym sposobem jej przyjmowania jest dostąpienie zjednoczenia z Chrystusem poprzez spożywanie Jego Ciała (i Krwi). Natomiast osoba nieochrzczona lub nie będąca w stanie łaski uświęcającej nie ma odpowiedniej dyspozycji do sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem (główny skutek Eucharystii w porządku łaski). Zatem w razie przystąpienia do komunii, przyjmuje wyłącznie znak sakramentalny (spożywa Ciało Chrystusa, pije Jego Krew – sacramentum, ale bez jednoczącego skutku). A już św. Paweł (zob. 1 Kor 11,27-29) przestrzegał przed zgubnymi duchowo skutkami niegodnego przyjmowania Eucharystii. Natomiast w sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana (w stanie łaski uświęcającej) nie ma dostępu do Ciała lub Krwi Pańskiej (np. choroba, podróż, brak szafarza), może dostąpić skutków sakramentu Eucharystii (res) poprzez zwrócenie się do Chrystusa z prośbą wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego. Akt taki nazywany jest tradycyjnie komunią duchową (lub komunią pragnienia) i ma takie same skutki w porządku łaski jak spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej. W ramach dyskusji dotyczących sytuacji osób żyjących w związkach niesakramentalnych pojawiają się czasem sugestie, by osoby te – nie mogąc przyjmować komunii sakramentalnie – praktykowały komunię duchową. Należy podkreślić, że jest to opinia błędna i szkodliwa, bowiem skutki komunii duchowej mogą dokonać się jedynie w osobie dysponowanej do komunii sakramentalnej (w stanie łaski uświęcającej). Trzeba bardzo wyraźnie odróżnić komunię pragnienia (komunię duchową) od pragnienia komunii, czyli wyrażanego Bogu przez osobę nie będącą w stanie łaski uświęcającej pragnienia zjednoczenia. Pragnienie takie nie pociągnie za sobą skutków sakramentalnych, może jednak – jako że jest pewnym otwarciem na łaskę – przyczynić się do nawrócenia tej osoby.

 

[1] Zob. Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii 8, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, tom 4, red. A. Baron, WAM, Kraków 2007, 452-455.

[2] Zob. np. STh III, 80".

 

INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO”

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich.

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Ponadto [sobór] naucza, że chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje człowieka z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu. Skrucha zaś niedoskonała - zwana «atritio», która zwykle powstaje z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu przed gehenną i karami - jeśli w nadziei przebaczenia wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego, nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale tylko poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje sobie drogę do sprawiedliwości” (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, r. 4).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” [podkreślenie moje – K.G.].

 

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;

5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).

 

ks. dr Krzysztof Gąsecki

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

 

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

 

 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

 

 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

 

 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

 

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 

 • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

 

 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

 

 • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 

 

Ważne informacje - aktualizacja 26.03.2020: Słowo Biskupa Pelplińskiego i wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w Diecezji Pelplińskiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

 

Siostry i Bracia,

Bracia Kapłani,

 

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. Jednocześnie jest to czas, kiedy wyrażamy wzajemne zrozumienie i solidarność przez przestrzeganie zarządzeń władz państwowych, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. Temu mają również służyć „Wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie zagrożenia epidemicznego”.

Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych. Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

 

 

 

 

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 

Wskazania ogólne

 

 1. Na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:
 1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 2. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 3. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią z 19 marca 2020 r.
 4. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 6. Zalecenia Biskupa Pelplińskiego opublikowane w Kurendzie nr 11/2020 z 13 marca 2020 r. poz. 53 i 54.
 7. Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.
 8. „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej, opublikowane w Kurendzie nr 12/2020 z 20 marca 2020 r. poz. 59.

 

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

 

 1. Należy zachęcić wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Kapłani powinni wyjaśnić, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).

 

 1. Do Niedzieli Zmartwychwstania zawieszone zostają wizytacje kanoniczne i bierzmowania.

 

 1. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

 

 1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.

 

 1. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo”.

 

 1. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

 

 1. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

 

 1. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Należy zachęcić do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.

 

 1. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych.

 

 1. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

 

Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 

 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 6.

 

 1. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.

 

 1. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach, o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina.

 

 1. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry. Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, a na zakończenie główny celebrans spożywa pozostałą Krew Pańską.

 

 1. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

 

 1. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.

 

 1. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

 

 1. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

 

 1. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

 

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej może być udzielone w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci lub gdy występuje poważna konieczność, za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.

 

 1. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.

 

 1. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.

 

 1. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.

 

 1. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej.

 

 1. Warto informować wiernych o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia 19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii.

 

 

 1. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

 

 1. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.

 

 1. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

 

 1. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.

 

 1. Kapelani szpitalni powinni ustalić sposób funkcjonowania i posługi duszpasterskiej z władzami szpitali, pamiętając o roztropnym pogodzeniu troski o zbawienie wiernych z uniknięciem zarażenia.

 

 1. W razie potrzeby, zgodnie z Notą Penitencjarii Apostolskiej, zostaną ustanowieni „nadzwyczajni kapelani szpitalni”.

 

 1. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.

 

 1. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.

 

 

Aktywność parafii w Internecie

 

 1. Parafie powinny nieustannie aktualizować strony internetowe i umieszczać tam ogłoszenia oraz materiały duszpasterskie.

 

 1. Kurii diecezjalnej należy przekazać dane dotyczące działalności internetowej parafii.

 

 1. Proboszczowie są usilnie zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo. (Prosty poradnik na ten temat znajduje się na http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min.).

 

 1. Internet należy wykorzystać do prowadzenia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz przekazania właściwych materiałów dla kandydatów do bierzmowania.

 

 1. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.

 

 1. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

 

Inne wskazania

 

 1. Kapłani proszeni są do trwania na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni i zachęcenia wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 

 1. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego.

 

 1. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.

 

 1. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo.

   

Nasze Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu codziennie będzie otwarte od porannej aż do wieczornej liturgii;

 • wystawiony będzie codziennie Najświętszy Sakrament w głównej nawie świątyni;
 • o godzinie 15.00 odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia w połączeniu ze śpiewem Suplikacji;
 • w Niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15.00 odprawiane będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i potem Msza święta
 • codziennie o godzinie 20.30 /bez udziału wiernych/ odmówię różaniec w Kościele w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę o solidarną modlitwę w tym czasie w naszych domach. Połączymy się poprzez transmisję internetową;
 • zawiesza się celebrację Dróg Krzyżowych na Kalwarii aż do odwołania oraz niedzielną Mszę świętą we Wdzydzach Tucholskich o godzinie 13.00;
 • zachęcam, aby Msze święte codzienne i niedzielne, Koronkę do Bożego Miłosierdzia /15.00/, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym /15.00/, Drogę Krzyżową /piątek 17.00/ oraz Różaniec święty /20.30/ przeżywać za pośrednictwem kamery online /wejść na stronę: www.kalwariawielewska.pl i kliknąć w kamerę online (https://www.kalwariawielewska.pl/kamera-online)
 • gorąco proszę, aby uczestnictwo w Mszach Świętych w Kościele pozostawić osobom, które zamówiły intencje mszalne
 • przypominam porządek Mszy świętych:
  - w dni powszednie: 7:20 i 17:00; w czwartki dodatkowo 15:00 
  - w niedziele i  święta: 8:00; 10:00; 11:30 i 15:00

  Niech ten czas będzie czasem wyciszenia, modlitwy i duchowego wzrostu!