ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

Odpust - podziękowania

„Wdzięczność to najlepsza modlitwa, jaką znamy.” Ralph Waldo Emerson

Z całego serca, powodowany wdzięcznością i radością przeżytych dni w ramach naszego Dorocznego Odpustu na Wielewskiej Kalwarii pragnę wszystkim gorąco podziękować:

 • Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu dr Ryszardowi Kasynie
  – za wskazanie i przypomnienie nam kierunku i celu naszego pielgrzymowania
   
 • Wszystkim Pątnikom wraz z Kapłanami i Osobami Świeckimi, będącymi Przewodnikami Grup, którzy przybyli do nas w pielgrzymkach: pieszych, biegowych, motocyklowych, rowerowych, konno i z bryczkami
 • Ks. Piotrowi Pazda, który pochodzi z naszej parafii, a obecnie posługuje w Parafii Choczewo
  - za trud przewodniczenia Drodze Krzyżowej Na Kalwarii i wygłoszone Kazanie przy XII Stacji
 • Ks. Prof. Augustynowi Eckmann
 • Ks. dr Dariuszowi Drążek
 • Kapłanom: Ks. dr Andrzejowi Kubiszowi – dziekanowi bruski
  Ks. Janowi Ostrowskiemu – dziekanowi kościerskiemu
 • Ks. Dominikowi Szulwicowi – Seniorowi
 • Kapelanowi i Sekretarzowi Ks. Biskupa – Ks. Tomaszowi Szcześniakowi
 • Braciom z Towarzystwa Ducha Świętego
 • Diakonowi Stałemu dr Rafałowi Maliszewskiemu
 • Służbie Liturgicznej Ołtarza z Wiela
 • Szafarzom Nadzwyczajnym Komunii Świętej
 • Siostrom z Orlika z Matką Majelą Lizińczyk wraz z Kapelanem O. Urbanem Pudełko
 • Siostrom: Mironie i Nicoli – posługującym w Sekretariacie Prymasa Polski w Gnieźnie
 • Siostrom Zmartwychwstankom z Brus
 • Przedstawicielowi Prezydenta RP: Panu Piotrowi Karczewskiemu
 • Przedstawicielom Samorządu Terytorialnego:
  Burmistrzom z Czerska i Brus
  Wójtom z Karsina, Dziemian i Lipusza
 • Służbom Mundurowym:
  PSP w Kościerzynie z mł. Bryg. Rafałem Duzowskim i Druhom z OSP
  Policji z Podinspektorem Michałem Domerackim oraz z Lokalnego Posterunku w Karsinie
  Leśników: Nadleśniczych w osobie Pana Marcina Trzeciaka oraz Zastępcy Pana Nadleśniczego z Kościerzyny i Przymuszewa
 • Służbom medycznym z Panią Dorotą Ostrowską
 • Orkiestrom dętym
 • Zespołowi Kaszubi z Wiela i Karsina
 • Scholi i chórowi Parafii Wielewskiej
 • Dzieciom I Komunijnym z rodzicami
 • Kaszubom z Kartuz z Panem Kazimierzem Formelą
 • Rodzinom Szalewskim
 • Rodzinie Niedałtowskich
 • Przedstawicielowi Rodzin Pakieser
 • Diecezjalnemu Radio Głos z Pelplina z Ks. Redaktorem i Wicedyrektorem - dr Zbigniewowi Gełdonowi
 • Radio Kaszebe
  Radio Weekend
 • „Pielgrzymowi” – naszemu Diecezjalnemu Dwutygodnikowi
 • Wszystkim niosącym Krzyże, Sztandary i Feretrony
 • Paniom, które przystroiły Ołtarz i miejsce Celebry kwiatami
 • Marioli posługującej w plebani i kancelarii parafialnej
 • Kamilowi Jarząbowi czuwającemu nad zakrystią
 • Panom zbierającym ofiary na Kalwarii podczas sobotnich i niedzielnych Uroczystości
 • Panu Janowi Wardynowi
 • Krystianowi Hapka
 • Krzysztofowi Narloch
 • Krystianowi Kolczykowi

 

Ks. Jan Flisikowski
Kustosz Sanktuarium i Kalwarii w Wielu

Pliki do pobrania

Środków na ratowanie murów i ogrodzenia

Składamy serdeczne podziękowanie Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Pelplinskiej dr Ryszardowi Kasynie za pomoc, w pozyskaniu środków na realizacje planu ratunkowego dotyczącego ratowania murów i ogrodzenia Wielewskiego Sanktuarium. Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Rządowi Zjednoczonej Prawicy za stworzenie programu Odbudowy Zabytków oraz Życzliwym Osobom, które nas wspierają: Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi, Wiceministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Marcinowi Horale, Sekretarzowi Stanu w MKiDZN Generalnemu Konserwatorowi Zabytków Jarosławowi Sellinowi oraz Wójtowi Gminy Karsin Romanowi Brunke. Dzięki pozyskanym środkom ufamy, ze uda się nam zrealizować prace, które pomogą nam uratować Nasza Świątynie! Wdzięczni Parafianie Wielewscy ze swoim Duszpasterzem

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 500 000 zł

Pliki do pobrania

Jeśli zechciałbyś...

3logo.jpg

 

                                         Jeśli zechciałbyś...
Rozpoczęła się renowacja i restauracja Dziedzictwa Kulturowego Naszych Ojców jakimi są KOŚCIÓŁ i KALWARIA w Wielu. Jeśli zechciałbyś w niej uczestniczyć jako Kolator - Darczyńca, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego                          /kom.: 730 530 100/ bądź mailowego: parafiawiele@gmail.com
Wpłat można dokonać na parafialne konto bankowe:

PKO BP O/Kościerzyna
91 1020 1879 0000 0502 0014 1234
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja
ul. Derdowskiego 1
83- 441 Wiele
NIP: 591-14-33-953
Regon: 040081875

z dopiskiem: "Dotacja na cele kultu religijnego"