ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele 58 687 34 91, 730 530 100 parafiawiele@gmail.com
„Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze (…);
i na straży stój sumienia (…); Nie opuszczaj nas!”

Dzień Leśnika w Parafii Wiele

W dniu 15 lipca 2012 r. - we wspomnienie św. Jana Gwalberta - Patrona Leśników, w Parafii Wiele spotkali się Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Uroczystemu spotkaniu przewodniczył JE Ks. Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel, Administrator Diecezji Pelplińskiej. Leśnikom przewodniczył Pan mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył Pan mgr inż. Roman Brunke, Wójt Gminy Karsin. Leśników po kościele i Kalwarii oprowadził Pan Tadeusz Lipski.

Podczas spotkania omawiano historię wielewskiej świątyni i Kalwarii. Ksiądz Bikup podziękował w imieniu Diecezji Pelplińskiej Leśnikom oraz Gminie Karsin za wspieranie renowacji Dziedzictwa Kulturowego Naszych Ojców. To spełnienie duchowego testamentu zmarłego niedawno śp. Biskupa Diecezjalnego Ks. Prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi, który z wielką troską zabiegał o renowację wielewskiej świątyni i Kalwarii.

Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie

W dniach 6 - 11 lipca 2012r. w Sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie będą miały miejsce Uroczystości Odpustowe. Załączamy plakat z programem tych Uroczystości. Wszystkich zachęcamy do udziału.


Z naszej parafii o godzinie 10:00 w sobotę - 7 lipca br. udamy się w pielgrzymce autokarowej, aby uczestniczyć w Kościerskich Uroczystościach. Zachęcamy do zapisywania się. Warto zyskać łaskę Odpustu, aby owocniej pielgrzymować do Niebieskiej Ojczyzny. Tym bardziej jest ważna nasza obecność, gdyż jest to nasze Siostrzane Sanktuarium. Nasza obecność będzie wyrazem naszej wiary i świadectwem łączności.

Podziękowanie ....

Składamy serdeczne: Bóg zapłać za pomoc w organizacji koncertu Zespołu „Skaldowie” oraz w organizacji tegorocznych Obchodów Kalwaryjskich: 

JE Księdzu Biskupowi  Wiesławowi Śmiglowi, Administratorowi Diecezji Pelplińskiej

- Prezbiterium Kościoła Pelplińskiego
 
na czele z Protonotariuszem Apostolskim Ks. Infułatem Stanisławem Gruntem,
Chórowi Kleryckiemu na czele ze swym Dyrygentem Ks. Tomaszem Rakowskim
Zespołowi „Kaszuby z Wiela i Karsina” z Panem Zbigniewem Studzińskim

- za Patronat Medialny:

Diecezjalnemu  Radiu „ Głos” z Pelplina z  Dyrektorem Ks. Prałatem Ireneuszem Smaglińskim,
 
Radiu  Kaszebe,
TVK :  Telewizji Teletronik z Właścicielem Panem  Adamem Stacheckim
Diecezjalnemu Dwutygodnikowi „Pielgrzym” z Pelplina

Dziennikowi Bałtyckiemu z Kościerzyny
P. Tadeuszowi Grota - za dokumentację zdjęciową


- Miastom :
 
Czersk  z Panem Burmistrzem Markiem  Jankowskim,  
Kościerzyna  z Panem Burmistrzem Zdzisławem Czuchą,
Brusy z Panem Burmistrzem Witoldem  Osowskim,

- Gminom:
 
Karsin z Panem Wójtem Romanem Brunke
Stężyca z Panem Wójtem Tomaszem Brzoskowskim,
Dziemiany z Panem Wójtem  Leszkiem  Pobłockim,
Lipusz z Panem Wójtem Mirosławem  Ebertowskim Zastępcą Wójta – Panem  Markiem  Klasa,
Kościerzyna z Panem Wójtem Grzegorzem Piechowskim,

- Leśnikom:
 
Nadleśniczemu z Lipusza  Panu Maciejowi Kostka,
Nadleśniczemu z Kościerzyny Panu Jerzemu Borzyszkowskiemu
- Bankom:
Spółdzielczym w Karsinie i Kościerzynie
- NZOZ-wi Kościerskiemu z Panem  Piotrem Słomińskim – za karetkę i zespół medyczny


- Firmom:

 Sylwa Drewno z Wiela z Panami  Romanem Gowinem i Piotrem Taube
 Paula z Panem Witoldem  Wicher
 Largo z Panem  Tadeuszem  Wirkijowskim
 Drewar z Panem  Janem  Wardynem
 Altex z Państwem  Aleksandrą i Witoldem  Kucharskimi
Tadmet z Panem Ostrowskim
GS Karsin: z Panami  Henrykiem  Rajskim  i Zbigniewem  Kiżewskim

- Pocztom Sztandarowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Strażaków

Osobom Prywatnym:
 
Pani  Halinie Muchowskiej – Skalskiej ze Skarszew
Panu  Dariuszowi Skalskiemu – Burmistrzowi Skarszew
Państwu  Mirosławie i Kazimierzowi Laska z Kościerzyny

Państwu  Florek z Dąbrowy
Pani  Genowefie Synak z Wiela
Panu Wiesławowi Kowalskiemu z Wiela
Paniom Kamili Czapiewskiej, Danucie Sękowskiej i Barbarze Kolczyk
Agencji Ochrony Kaszuby z Panem Dariuszem Kuśpa i Andrzejem Okrojem
Pani  Dorocie Ostrowskiej – za opiekę medyczną
KGW z Wdzydz Tucholskich z Panią Barbarą Zabrocką
Funkcjonariuszom  Policji
Braci Strażackiej na czele z Panami: Krzysztofek Datta, Józefem Boka, Andrzejem Peplińskim
Kierownikowi  Środowiskowego  Domu Samopomocy w Wielu Pani Sabinie Lizakowskiej
Panom Zbigniewowi i Maciejowi Czapiewskim
Mirosławowi Felskiemu
Księdzu Wikariuszowi Piotrowi Lubeckiemu
Wolontariuszom, Szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza
Panu Burmistrzowi z Bytowa Ryszardowi Sylka
Mistrzowi Nowicjatu i Nowicjuszom Towarzystwa Ducha Świętego

Wszystkim Pielgrzymom z Pielgrzymek Pieszych, Autokarowych z Parafii wraz ze swymi Kapłanami  Przewodnikami:

- Brusy z Ks. Wikariuszem  Michałem Stępnikiem
- Kiełpiny k/ Lidzbarka Welskiego z Ks. Proboszczem Stanisławem Rybarczykiem
- Wąglikowice z Ks. Proboszczem Dariuszem Jereczkiem
- Rytel z Ks. Proboszczem Tomaszem Lewandowskim
- Leśno z Ks. Proboszczem Stanisławem Pluto Prądzińskim
- Orlik z Matką Prowincjalną Siostrą Mironą Turzyńską
- Dziemiany z Ks. Wikariuszem Tomaszem Stranc
- Kalisz Kaszubski  z Ks. Proboszczem Ryszardem Zielińskim
- Stara Kiszewa z Ks. Wikariuszem Damianem Briegmanem
- Czersk z Ks. Wikariuszem Wiesławem Szucą
- Lipusz z Ks. Proboszczem Janem Ostrowskim
- Odry  z Ks. Proboszczem Zbigniewem Straszewskim
- Piece z Ks. Proboszczem Witoldem Szumiato
- Karsin z Ks. Proboszczem Dominikiem Szulwicem
- Łubiana z Ks. Proboszczem Mieczysławem Gajewskim
- Kosobudy z Ks. Proboszczem Mirosławem Romanowskim
- Osowo z Ks. Proboszczem Mariuszem Drogoszem
- Tuchola z Ks. Wikariuszem Bartoszem Kleistem
- Chojnice z Księżmi Wikariuszami: Tomaszem Mońko, Jerzym Zgoda
 i  Piotrem Lipkowskim

- Kościerzyna z Ks. Proboszczem Marianem Szczepińskim
- Bytów z Ks. Wikariuszem Bolesławem Tycem
- Bytów z Ks. Proboszczem Romanem Spichalskim                   

Zaproszenie na Uroczystości Odpustowe na Kalwarii Wielewskiej zrealizowane za pośrednictwem Telewizji Teletronik /TVK/

Podajemy link do zaproszenia na tegoroczne Uroczystości Odpustowe na Wielewskiej Kalwarii zrealizowane przez Telewizję Teletronik /TVK/.

LINK DO MATERIAŁU:

http://www.teletronik.tv/index.php/programy,8,4195

Wyrażamy serdeczne podziękowanie Właścicielowi i Ekipie TVK za okazaną pomoc, życzliwość.

W przypadku nie otwierania się strony, proszę skopiować link i otworzyć go w przeglądarce.